Brainwave relaksacija 

Brainwave entrainment

 

Princip brainwave entrainmenta zasniva se na na načelu koje vrijedi u prirodi, a otkrio ga je 1656. nizozemski znanstvenik Christian Huygens. On je naime otkrio da kada satove sa neusklađenim njihanjem klatna objesimo na jedan zid, nakon nekog vremena svi će satovi biti usklađeni na istu frekvenciju i to tako da čak ni mehaničkom intervencijom ne bi postigli bolju usklađenost. To je zato jer se male količine energije razmjenjuju između 2 sustava sve dok se oni ne usklade. Sličan se princip može primjeniti i na ljudski mozak.

Pojava moždanog vala nakon djelovanja zvučnog signala

Slika 1. Pojava moždanog vala nakon djelovanja zvučnog signala


Prema tome, brainwave entrainment je jednostavno usklađivanje frekvencije rada ljudskog mozga na željenu frekvenciju, bilo višu ili nižu.
Brainwave entrainment se vrši putem uređaja za relaksaciju, kao što su na primjer svjetlosno-zvučni uređaji. Kod zvučnih uređaja koristi se već spomenuti princip binauralnog ritima.
Najćešće se koriste svjetlosni uređaji uz praćenje zvučnih signala. Svjetlosni uređaji nisu preporučljivi za osobe koje pate od epilepsije.
 

Rezultati djelovanja Brainwave entrainmenta na ljudski mozak

Slika 2. Rezultati djelovanja "Brainwave entrainmenta" na ljudski mozak

Kada se mozak stimulira zvučnim ili svjetlosnim signalima onda se u mozgu javlja impuls koji prati onaj signal koji primamo kroz naša osjetila. Taj impuls koji se javlja u mozgu naziva se "cortical evoked response". Nakon nekog vremena, djelovanjem vanjskog podražaja u mozgu se počinju javljati valovi frekvencije koja prati podražaj. Ta pojava naziva se FFR ili "frequency following response". Na taj način u mozgu možemo potaknuti emitiranje moždanih valova željene frekvencije i time mozak dovesti u željeno stanje.