Brainwave relaksacija 

Reference

 

Za one koji žele znati više evo i nekoliko internet adresa na kojima mogu nešto više pročitati o ovoj opširnoj temi.

Moždani valovi

 • Web us - infromacije o brainwave entrainmentu (30/08/2007)

        http://www.web-us.com/brainwavesfunction.htm

 • World Wide Healthcenter - portal o zdravlju (30/08/2007)

        http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-402.html

Snimanje moždanih valova

 • Sveučilište u Coloradu, US - EEG snimanje moždanih valova (31/08/2007)

        http://www.cs.colostate.edu/eeg/talks/colinday/14.html

 • Wikipedia - besplatna enciklopedija (tekst na hrvatskom jeziku) (31/08/2007)

        http://hr.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalograf

 • Wikipedia - besplatna enciklopedija (tekst na engleskom jeziku) (31/08/2007)

        http://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography

Binauralni ritam

 • Hypnosisimprovelife.com - Informacije o alternativnoj medicini (03/09/2007)

        http://www.hypnosisimprovelife.com/binauralbeatmusic.html

 • Wikipedia - besplatna enciklopedija (tekst na engleskom jeziku) (03/09/2007)

        http://en.wikipedia.org/wiki/Binaural_beats

Biofeedback

 • Hypnosisimprovelife.com - Informacije o alternativnoj medicini (05/09/2007)

        http://www.hypnosisimprovelife.com/learntorelaxwithbiofeedback.html

Light & Sound

 • Tools for wellness - Informacije o brainwave tehnologiji (06/09/2007)

        http://www.toolsforwellness.com/light-sound-machines.html

 • Mindplace.com - biofeedback tehnologija (06/09/2007)

        http://www.mindplace.com/

Brainwave entrainment

 • Mindmodulations.com - informacije o svjetlosno-zvučnim uređajima (07/09/2007)

        http://www.mindmodulations.com/info.html

Mind machines

 • Mindmachine.com - informacije o svjetlosno-zvučnim uređajima (07/09/2007)

        http://www.mindmachine.com/

Brainwave pojmovi

 • New-mindmachines.com - web portal o zdravlju, objašnjenja pojmova iz brainwave terminologije (08/09/2007)

        http://www.new-mindmachines.com/mindmachineinfo/definitionsofavs.html